65 LAT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W OTWOCKU


(tekst wygłoszony przez p.o. dyrektora Biblioteki Alicję Sutarzewicz
na uroczystości jubileuszowej w dniu 11 maja 2011 roku.)

NASZA BIBLIOTEKA

Nasza biblioteka powstała 15 marca 1946 roku. Jej powołanie wyprzedziło o miesiąc opublikowanie Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi z 17 kwietnia 1946 roku, którego zapisy tworzyły ogólnokrajową sieć biblioteczną. Ówczesny burmistrz Jan Jobda uważał, że powołanie biblioteki publicznej, która będzie ośrodkiem kultury i oświaty w mieście, jest równie ważne jak budowa dróg, wodociągów czy szkół.
Dwa lata trwała organizacja biblioteki i uzupełnianie księgozbioru, w 1948 roku nastąpiło oficjalne otwarcie placówki. W latach 50 biblioteka walczyła o coraz lepsze warunki działalności przenosząc się wielokrotnie do różnych lokali. W 1958 roku otrzymała pomieszczenia po Wydziale Zdrowia przy ul. Warszawskiej. Budynek stał opuszczony aż do 9 maja 2011 roku, kiedy to spłonął doszczętnie.
Koniec lat 50 i lata 60 były okresem dynamicznego rozwoju Biblioteki. Wraz z rozwijającym się i rozrastającym miastem powstawały nowe filie w odległych dzielnicach Otwocka: Świdrach Wielkich, Mlądzu, Wólce Mlądzkiej, Śródborowie. Ówczesna kierownik pani Teresa Lipińska rozumiała, że biblioteka, aby się rozwijać musi docierać do coraz większej liczby czytelników. Stąd jej starania o pozyskiwanie coraz lepszych, większych lokali dla filii.
Przypomnę w tym miejscu słowa pani Lipińskiej, która po latach tak wspominała: "...istniała potrzeba starań o nowe, coraz większe lokale, co nie było sprawą łatwą. W większości otrzymywaliśmy lokale po instytucjach, które przeprowadziły się do swoich właściwych obiektów. Przykładem tego jest Biblioteka Macierzysta, którą w 1969 roku przeniesiono z ul. Warszawskiej do lokalu po Prokuraturze przy ul. Andriollego. Miał to być lokal chwilowy, tymczasem Biblioteka znajduje się tu do dnia dzisiejszego"
W latach 70 miasto rozbudowywało się, powstawały nowe osiedla mieszkaniowe, skorzystała też na tym biblioteka, udało się umieścić trzy filie biblioteczne w nowych lokalach spółdzielczych.
Biblioteka to oczywiście księgozbiór; pierwszy liczył tylko niewiele ponad 4000 woluminów. Cytowana wcześniej pani Teresa Lipińska tak wspominała uzupełnianie księgozbioru w latach 60: "Był też taki czas, że likwidowano biblioteki przy Komitetach PZPR, te książki musieliśmy przyjąć nakazem biblioteki wojewódzkiej, były to pozycje wyłącznie marksistowsko - leninowskie. Decydowano o tym za nas odgórnie i w ten sposób półki zapełniały się tomami dzieł Lenina, Marksa, Stalina, Gomułki, których nikt nie czytał, ale musiały być w najmniejszej nawet filii". Należy podkreślić, że Biblioteka zawsze posiadała wydzieloną w budżecie kwotę na zakup nowości, której nie można było ruszyć na inne cele.
Biblioteka to oczywiście czytelnicy; ich liczba rosła systematycznie osiągając wielkość 11000 osób zapisanych do Biblioteki Centralnej i filii w końcu lat 70. Pani Lipińska wspominając obsługę czytelników mówiła: ...nie było dostępu do półek z powodu ciasnoty. W korytarzyku stały katalogi, czytelników obsługiwano przez ladę w drzwiach wiodących na zaplecze. Tylko najbardziej oczytani i zaufani byli pojedynczo wpuszczani między regały."
Biblioteka to też działalność kulturalno - oświatowa. We współpracy z innymi instytucjami kultury czy oświaty organizowano cieszące się dużym zainteresowaniem, spotkania z ciekawymi ludźmi: pisarzami, dziennikarzami, aktorami, odczyty Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Pani Lipińska wspominała, że spotkań było nawet 15 rocznie. Dzieci z zainteresowaniem oglądały seanse bajek wyświetlanych z rzutnika, teatrzyki kukiełkowe, brały udział w wielu konkursach plastycznych czy literackich.
Aż do końca lat 80 Biblioteka rozwijała się, rósł księgozbiór, powstawały nowe filie (w 1988 r. filia w Jabłonnie). W końcu lat 80 na sieć bibliotek w mieście składała się Biblioteka Centralna i 12 filii, w tym 2 tylko dla dzieci.
W roku 1989 zmiany ustrojowe i idące za tym problemy finansowe odbiły się negatywnie na działalności Biblioteki - zamknięto 2 filie.
Kolejne lata, mimo trudności finansowych, przyniosły też korzystne zmiany. W 1993 roku Rada Miasta Otwocka uchwaliła Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej. Biblioteka zaczęła funkcjonować jako samorządowa instytucja kultury. W 1995 roku z inicjatywy ówczesnej dyrektor pani Anny Zając rozpisano I Otwocki Konkurs Literacki, jeden z niewielu, gdzie nagradzane są nie tylko utwory poetyckie, ale i prozatorskie.
Ważny dla Biblioteki jest rok 1997 - początek komputeryzacji, wtedy to zainstalowano pierwszy komputer w Filii Nr 7, zaczęto tworzyć bazę zbiorów. Kolejną zmianą na lepsze w 1998 roku było przeniesienie Filii Nr 2 do zupełnie nowego obiektu przy ul. Jodłowej. Jest to jedyny budynek, w 65 letniej historii naszej placówki, który został zaprojektowany i wybudowany z przeznaczeniem na bibliotekę. W następnych latach kilka filii Biblioteki poprawiło swoje warunki lokalowe, ale zawsze były to lokale przystosowane do potrzeb bibliotecznych, nigdy nowe.
Od roku 2000 postępuje systematyczna komputeryzacja Biblioteki. Na 8 filii już tylko 3 nie posiadają komputerów, w pozostałych dostęp do internetu jest dla czytelników bezpłatny. Skomputeryzowana jest praca księgowości, dyrekcji i administracji Biblioteki. Od stycznia 2009 r. całkowicie skomputeryzowane zostało wypożyczanie książek w Filii Nr 7 i Czytelni Internetowej. W tym samym roku przy Czytelni dla Dzieci zorganizowano bezpłatną Wypożyczalnię Multimedialną. Od stycznia 2011 roku ruszyło skomputeryzowane wypożyczanie książek w Wypożyczalni dla Dorosłych przy ul. Andriollego.
Obsługa czytelników już w czterech placówkach jest skomputeryzowana (od maja ruszyła w Filii Nr 2 przy ul. Jodłowej). Wydajemy czytelnikom karty biblioteczne z kodem kreskowym. Posiadając kartę można korzystać ze wszystkich skomputeryzowanych filii bez potrzeby ponownego zapisywania się, w każdej z tych filii można też oddać książkę wypożyczoną w innej, można też rezerwować książki logując się na stronie internetowej biblioteki. Kolejne placówki przygotowujemy do włączenia do systemu.
W bibliotece Centralnej oraz filiach posiadamy ponad 130 000 woluminów literatury pięknej, popularnonaukowej i naukowej, poszerzamy także swoją ofertę dla czytelników o filmy i cieszące się coraz większą popularnością książki mówione. Staramy się na bieżąco uzupełniać księgozbiór o nowości wydawnicze reagując w miarę możliwości na sugestie czytelników. Prenumerujemy kilkadziesiąt czasopism.
Ważną częścią naszych zbiorów są regionalia, zarówno książki jak i czasopisma, posiadamy też ciekawy zbiór judaików, którego katalog zostanie w najbliższym czasie umieszczony w internecie.
Biblioteka prowadzi również działalność wydawniczą. Przejęła po Otwockim Towarzystwie Kulturalno - Naukowym, wydawanie Rocznika Otwockiego; w 2010 r. ukazał się XI tom zawierający artykuły dotyczące historii miasta i powiatu. W tym roku rozpisaliśmy kolejną edycję Otwockiego Konkursu Literackiego odbywającego się co 2 lata.
Staramy się podtrzymywać tradycję spotkań z pisarzami. Dzięki współpracy z Gimnazjum Nr 3 mogliśmy ostatnio zaprosić na spotkanie z młodzieżą młodego pisarza i scenarzystę Zbigniewa Masternaka. Gościła też u nas niedawno otwocka pisarka Magdalena Kordel.
Akcja "Cała Polska czyta dzieciom" znalazła też odzew w naszej Bibliotece. Organizujemy czytanie bajek dla przedszkolaków i dzieci z klas 1-3.
Staramy się promować lokalnych plastyków amatorów poprzez organizowanie wystaw plastycznych.
Mimo trudności lokalowych i finansowych Biblioteka stara się być placówką nowoczesną, podtrzymać uznanie obecnych czytelników i zdobyć uznanie nowych poprzez ciągłe poszerzanie oferty. Chcemy pokazać, że nie tylko jesteśmy potrzebni, ale wręcz niezbędni dla rozwoju naszego miasta.
Nasze plany na najbliższą przyszłość to skomputeryzowanie wszystkich filii i umieszczenie na naszej stronie internetowej pełnego katalogu zbiorów dzięki temu czytelnicy będą mogli sprawdzać swoje konto i zamawiać książki przez internet. Będziemy powiększać zbiory książki mówionej, przymierzymy się do tworzenia biblioteki cyfrowej. Nie zapominamy o czytelnikach niepełnosprawnych czy starszych nie mogących przyjść do biblioteki. Planujemy stworzyć usługę książki na telefon dostarczanej do domu czytelnika.
Innym kierunkiem naszej działalności będzie stworzenie biblioteki powiatowej. Poczynione są już pierwsze kroki w tym kierunku. Rada Miasta Otwocka jest przychylnie nastawiona wobec propozycję przyjęcia przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Otwocku zadań biblioteki powiatowej. Są też pozytywne sygnały ze strony władz powiatu otwockiego.
Obraz Biblioteki, jaki odbierany jest przez mieszkańców i czytelników, tworzą bibliotekarze, dzięki nim biblioteka postrzegana jest jako placówka przyjazna ludziom, otwarta. Pragnę podziękować moim koleżankom bibliotekarkom za ich codzienną pracę, za ich zaangażowanie, za pozytywne, wręcz ciepłe nastawienie do czytelników, za chęć realizacji nowych zadań, za pomysłowość, innowacyjność, chęć współpracy, a także za ciepłą atmosferę w naszej bibliotece.


Wykorzystujemy cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale należy się liczyć z błędami przy obsłudze konta bibliotecznego (rezerwowaniu pozycji).