AKTUALNOŚCI


ZAPRASZAMY
100 BAJEK NASZEGO DZIECIŃSTWA (NA PŁYTACH CD)
GWIAZDY CZYTAJĄ!

W wypożyczalni multimediów w Czytelni dla Dzieci i Młodzieży dostępna jest kolekcja 30 książeczek wraz z płytami CD - "100 BAJEK NASZEGO DZIECIŃSTWA. GWIAZDY CZYTAJĄ!", wydanych przez Wydawnictwo "Martel". Bajki z serii czytają: Magdalena Różyczka, Daria Widawska, Ewa Kasprzyk, Małgorzata Foremniak, Joanna Kurowska, Olga Bończyk, Marzanna Graf, Ewa Ziętek, Małgorzata Królikowska, Anna Dereszowska, Wojciech Mecwaldowski, Artur Barciś, Kacper Kruszewski, Agnieszka Więdłocha, Maciej Jachowski, Aleksander Mikołajczak.


RECENZJA XIII NUMERU ROCZNIKA OTWOCKIEGO

W szerokim wachlarzu zadań podejmowanych przez biblioteki publiczne, szczególną rolę zajmują w ostatnich latach działania związane z pielęgnowaniem tożsamości regionalnej i kultywowaniem pamięci o ważnych wydarzeniach historycznych, które były nierozłącznie związane z naszymi "małymi ojczyznami" i wpłynęły - zazwyczaj w dramatyczny sposób - na dzieje społeczności lokalnych. W ten sposób biblioteki przyczyniają się do kształtowania świadomości historycznej, co jest niezwykle ważne ze względu nie tylko na zachowanie w pamięci dokonań naszych przodków, ale przede wszystkim na konieczność wyciągnięcia przez kolejne pokolenia wniosków z naszych doczasowych sukcesów i porażek.
Jednym z prekursorów tego typu działań - wykraczających poza tradycyjne ramy zadań bibliotek publicznych, lecz wzbogacających działalność tych instytucji kultury - jest Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku, która w 2007 r. wznowiła szczytną inicjatywę, jaką jest wydawanie "Rocznika Otwockiego". Wydawcą pierwszych ośmiu tomów (w latach 1996 - 2003) było Otwockie Towarzystwo Naukowo-Kulturalne, kolejne edycje opublikowała już Biblioteka.Niedawno ukazał się XIII tom "Rocznika...", którego redaktorem naczelnym, a przede wszystkim spiritus movens - jest Robert Beller, dyrektor MBP w Otwocku. W gronie autorów, oprócz publicystów i historyków związanych z Ziemią Otwocką, znaleźli się również naukowcy o renomie ogólnopolskiej, m.in. prof. Jan Żaryn i dr Sławomir Kalbarczyk z Instytutu Pamięci Narodowej.
Wyjątkową cechą tej publikacji jest różnorodność tematyczna, choć głównym wątkiem spajającym większość tekstów są ważne wydarzenia historyczne, które rozegrały się na Ziemi Otwockiej i odcisnęły piętno na losach mieszkańców. Wydarzenia znane powszechnie chociażby z lekcji historii zostają tu ukazane w skali mikro, uzmysławiając czytelnikowi niebagatelną rolę, jaką w formowaniu nowoczesnej państwowości polskiej odegrali mieszkańcy Otwocka i okolic. Z dziejów dawniejszych, związanych z okresem zaborów, warto wspomnieć o tekstach dr. Mariusza Rombela, który opisuje przemarsz Tadeusza Kościuszki przez Ziemię Otwocką przed Bitwą pod Maciejowicami, a także weryfikuje historyczną datę Bitwy pod Dziecinowem w okresie powstania styczniowego. Nieco więcej miejsca poświęcono historii XX wieku, w tym zwłaszcza II wojny światowej. Czytelnik poznaje zarówno olbrzymi, heroiczny wysiłek militarny Polaków, którzy nie szczędzili krwi dla obrony Ojczyzny (zarówno tej wielkiej - Polski, jak i "małej" - Ziemi Otwockiej), ale także - m.in. dzięki wspomnieniom naocznych świadków - szarą codzienność tamtego okresu, wzbogacaną bohaterskimi postawami wobec tych, którzy pomocy potrzebowali szczególnie. Ze względu na przypadające w okresie wydania tej publikacji ważne rocznice związane z okresem II wojny światowej, przypomniano także Bitwę o Monte Cassino czy wybuch powstania warszawskiego.
Niestety, jak wiadomo, wysiłek wojenny Polaków nie przyniósł oczekiwanych efektów - jedna dyktatura została zastąpiona kolejną, a bohaterscy żołnierze formacji niepodległościowych zostali okrzyknięci "wrogami ludu" i poddani brutalnym prześladowaniom. Tej niechlubnej karcie naszej historii poświęcono w "Roczniku..." kilka artykułów. Przygotowania Sowietów, przy haniebnym wsparciu polskich komunistów, do faktycznego objęcia władzy w naszej ojczyźnie, obrazują dwa teksty redaktora naczelnego, natomiast dr Sławomir Kalbarczyk z Instytutu Pamięci Narodowej ukazuje skalę komunistycznych represji na terenie Otwocka. Należy podkreślić, że autorzy dążą do zachowania naukowego obiektywizmu - bądź unikając własnych komentarzy, bądź wyraźnie oddzielając je od części faktograficznej.
Jednak XIII tom "Rocznika Otwockiego" to nie tylko historia wojen i walki o niepodległość. To także ciekawe teksty o historii miasta, ludzi, kultury, przemysłu... - jednym słowem tego, co na co dzień tworzy więzi społeczne i pozwala na budowanie tożsamości lokalnej. Stąd w "Roczniku..." artykuły poświęcone m.in.: unikatowemu stylowi architektonicznemu "świdermajer", wąskotorowej Kolei Jabłonowskiej łączącej Warszawę z Karczewem w I połowie XX w. czy rozwojowi Otwocka przed 1939 r., z ciekawymi rozważaniami dotyczącymi etymologii nazwy Miasta. Swoistą perełką jest przedruk artykułu z końca XIX w. o walce mieszkańców okolicznych wsi ze skutkami powodzi.
W tomie nie zabrakło również recenzji książek szczególnie polecanych przez redakcję uwadze czytelników. Wśród nich znalazły się publikacje związane zarówno z historią ogólnopolską, ale także z tematyką regionalną i badaniami antropologicznymi Ziemi Otwockiej i okolic.

Podsumowując należy stwierdzić, że w XIII tomie "Rocznika Otwockiego" autorzy nie unikają tematów trudnych, bolesnych, a często - zwłaszcza w przypadku historii powojennej - wciąż budzących spory, choć zazwyczaj raczej emocjonalne niż merytoryczne. Dlatego raz jeszcze warto podkreślić dochowanie przez autorów historycznej i dziennikarskiej rzetelności, która - obok niezwykle ciekawego spectrum tematycznego - cechuje wszystkie teksty zamieszczone w tym tomie. Dzięki temu ta unikatowa, wielowątkowa publikacja powinna być obowiązkową lekturą dla każdego mieszkańca Ziemi Otwockiej związanego ze swoją "małą ojczyzną", a poruszane w niej uniwersalne tematy z pewnością mogą zainteresować miłośników historii także z innych stron Polski.

Na koniec warto jeszcze raz podkreślić wkład Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku zarówno w publikację kolejnego tomu "Rocznika...", jak również - w szerszym kontekście - w kultywowanie pamięci o wydarzeniach historycznych ważnych dla społeczności otwockiej. Dobrze byłoby, gdyby tą wytyczoną ścieżką podążało coraz więcej bibliotek publicznych, przyczyniając się tym samym do kształtowania świadomości historycznej wśród mieszkańców poszczególnych miejscowości. Powiedzenie przypisywane kapralowi Piotrowi Konieczce, pierwszej polskiej ofierze II wojny światowej, głosi: "Naród, który nie zna swej historii, skazany jest na jej powtórne przeżycie". W kontekście wydarzeń ostatnich kilkuset lat naszej historii niedobrze byłoby, gdyby słowa te okazały się prorocze. Biblioteki publiczne, podejmując działania na rzecz zachowania pamięci o dokonaniach naszych przodków, z pewnością należą do tych instytucji, które mogą temu zapobiec.

Marcin Leszczyński
Dział Wojewódzkiej Sieci Bibliotek
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy

ROCZNIK MAZOWIECKI = POCZĄTEK BIBLIOTEKI CYFROWEJ?XII POWIATOWY FESTIWAL KULTURYPROMOCJA XIII NUMERU ROCZNIKA OTWOCKIEGO

W czwartek 11 czerwca odbyła się promocja najnowszego (XIII) Rocznika Otwockiego wydanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Otwocku. W ocenie wielu czytelników jest to najlepszy Rocznik jaki się ukazał do tej pory. Jak zwykle malkontenci twierdzą inaczej, na szczęście należą do mniejszości. Oczekujących na następne roczniki zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań aby ich poziom był coraz wyższy. Rocznik w cenie 15 zł można nabyć w siedzibie Biblioteki przy ul. Andriollego 45 i jej filiach. Naprawdę warto.

 
 Wcześniejsze informacje

znajdziecie Państwo w archiwum.

Wykorzystujemy cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale należy się liczyć z błędami przy obsłudze konta bibliotecznego (rezerwowaniu pozycji).